Profil Sekolah

Nama Sekolah : SMK SERI PERAK,
TELUK INTAN,
PERAK
Nama Pengetua : TN. HJ MASRI B. SUWARTO
Gred Sekolah : A
Kod Sekolah  : AEA5073
Bilangan Guru : 114 orang
Bilangan Murid : 1309 orang
Visi Sekolah
Berusaha Memastikan SEMARAK Sentiasa Di Puncak Kecemerlangan Bagi Mencapai Hasrat Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) Menjelang Tahun 2013

Misi Sekolah

Kami bersama-sama melaksanakan sistem pendidikan berteraskan ilmu pengetahuan untuk melahirkan kecemerlangan yang bertaraf dunia dalam bidang:
Memperkasakan kepimpinan instruksional dan transformasional dalam kalangan pemimpin pendidikan sekolah.
Melonjakkan kecemerlangan modal insan, akademik, sukan dan kokurikulum serta meningkatkan imej sekolah.
Membudayakan ‘headcount’ dan ‘postmortem’ dalam program pendidikan.
Meningkatkan keberkesanan penyampaian maklumat dan tadbir urus perkhidmatan.
Melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu dan berfokus.

Slogan Sekolah
SEMARAK SENTIASA DI PUNCAK KECEMERLANGAN

Motto Sekolah
Gembleng Tenaga Jaya